Trang chủ >> Y TẾ HỌC ĐƯỜNG

GIẤY MỜI Tham dự lớp tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức các bệnh về Mắt học đường”

9/1/2017 6:23:27 AM

SỞ Y TẾ HÀ NỘI

TRUNG TÂM Y TẾ  HÀ ĐÔNG

              Số:  438  /GM-TTYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   

            Hà Đông, ngày  17  tháng 8 năm 2017

 

 

GIẤY MỜI

Tham dự lớp tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức các bệnh về Mắt học đường” 

         

       Kính gửi :  Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS, THPT  

 

Căn cứ Công văn số 326/CV-BVMHĐ ngày 14/8/2017 của Bệnh viện Mắt Hà Đông về việc tổ chức lớp tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức các bệnh về Mắt học đường”;

Trung tâm y tế  Hà Đông phối hợp Bệnh viện Mắt Hà Đông tổ chức lớp tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức các bệnh về Mắt học đường”, cụ thể như sau:

          1. Thành phần  : 

          - Cán bộ chuyên trách y tế học đường.

2. Thời gian

- Ngày 24/8/2017(bắt đầu từ 8h00 đến 17h).

3. Địa điểm

- Hội trường tầng 3, Bệnh viện Mắt Hà Đông.

 (số 2D Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông, Hà Nội)

 

Đề nghị Hiệu trưởng các trường cử cán bộ y tế học đường tham gia tập huấn đầy đủ, đúng giờ để lớp tập huấn đạt hiệu quả cao./.

 Nơi nhận:

- Như đề gửi;

- Lưu: VT.

TRUNG TÂM Y TẾ

 

 

                     (Đã ký)

 

 

 

PGĐ. Nguyễn Thị Hùy

 

Thư viện video

Tuyên truyền về An toàn giao thông

Thảm họa tai nạn giao thông Việt Nam - con số biết nói

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 1

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 2

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay: 451

Hôm qua: 541

Tổng số lượt người truy cập1,157,198

Đang online
81

website trường trung học cơ sở lê lợi

Địa chỉ: 160 Lê Lợi - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 33 825 092 - (84-4) 33 825 092