Trang chủ >> VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

V/v tổ chức giao lưu HSG lớp 6,7,8 các môn văn hóa cấp quận năm học 2018-2019.

4/1/2019 9:41:30 AM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

        Số: 35/KH-THCSLL

V/v tổ chức giao lưu HSG lớp 6,7,8 các  môn văn hóa cấp quận năm học 2018-2019.

 

               Hà Đông, ngày 29 tháng 03 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Giao lưu HSG lớp 6,7,8 cấp trường năm học 2018-2019

 

         Căn cứ Công văn số 290 /PGD&ĐT-THCS ngày 29 tháng 03 năm 2019 của Phòng GD&ĐT quận Hà Đông V/v tổ chức giao lưu HSG lớp 6,7,8 các  môn văn hóa cấp quận năm học 2018-2019.

         Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, trường THCS Lê Lợi xây dựng Kế Hoạch  tổ chức giao lưu học sinh giỏi các môn văn hóa khối 6,7,8 cấp trường năm học 2018-2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

- Tạo ra một sân chơi lành mạnh, góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy và học tại các nhà trường. Là cơ hội để học sinh được gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm học tập với nhau.

- Qua kỳ giao lưu tìm ra các nhân tố tích cực có năng lực và tố chất để đào tạo mũi nhọn chon đội tuyển học sinh giỏi dự thi giao lưu cấp Quận.

         II. NỘI DUNG:

  1. Môn tổ chức giao lưu:

- Khối 6,7:  Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

- Khối 8:  Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học.

2. Ngày tổ chức giao lưu: Chiều thứ 5, ngày 04 tháng 04 năm 2019.

3. Đối tượng và điều kiện tham dự  :

         Thí sinh tham dự giao lưu học sinh giỏi các môn văn hóa khối 6,7,8 năm học 2018-2019 có đủ các điều kiện sau:

         a) Là học sinh đang học tại các trường THCS Lê Lợi;

         b) Xếp loại học kỳ I năm học 2018-2019: Hạnh kiểm và học lực đạt loại khá trở lên. Môn dự giao lưu đạt loại khá trở lên.

         c) Tự nguyện đăng kí và được giáo viên phụ trách bồi dưỡng HSG và nhà trường lựa chọn tham gia.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ HÌNH THỨC GIAO LƯU.

1. Nội dung kiến thức : Tính đến hết ngày 04/04/2019.

2. Hình thức: Mỗi học sinh làm 01 bài theo môn đăng kí với hình thức tự luận, thời gian làm bài là 90 phút.

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Cơ sở vật chất:

          - Cơ sở vật chất để chuẩn bị cho kì giao lưu (số lượng phòng căn cứ vào số lượng thi sinh đăng ký dự thi).

- Các phòng bảo đảm đầy đủ các quy định theo quy chế hiện hành về cơ sở vật chất.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất trong hội trường như: bàn ghế, loa đài, …

            2. Danh sách thí sinh.

          - Các đ/c giáo viên phụ trách các đội tuyển lập danh sách học sinh theo mẫu (đã gửi vào địa chỉ mail cá nhân của mỗi đ/c)

- Các gửi danh sách học sinh đăng ký dự giao lưu theo mẫu

+ Bản in nộp đ/c Tạ Thủy

+ Bản mềm gửi qua địa chỉ email: nguyenhuong641@gmail.com trước 11g30 thứ Hai ngày 01/04/2019 (Đ/c Nguyễn Hương nhận).

          3. Cán bộ, giáo viên coi và chấm giao lưu.

          Tất cả các đ/c CB-GV-NV nhà trường theo Quyết định của Hiệu trưởng trường THCS Lê Lợi

          VI. LỊCH TIẾN HÀNH

1. 11g30 thứ Hai Ngày 01/04/ 2019

             Các đ/c GV lập danh sách HS đăng ký dự thi theo quy định trên.

2. 14g00 thứ Hai Ngày 01/04/ 2019 Tổ QTPM lập danh sách chia phòng thi

          3. Thứ Ba ngày 02/04/2019: Niêm yết DSHS dự thi tại Bảng tin cổng trường và công bố Quyết định hội đồng coi, chấm giao lưu.

4. 13g30 đến 15g00: Thứ Năm ngày 04/04/2019: Tổ chức coi, chấm giao lưu

           Địa điểm chấm giao lưu HSG đặt tại trường THCS Lê Lợi

VII. PHƯƠNG THỨC XÉT GIẢI

Căn cứ vào kết quả giao lưu, trường THCS Lê Lợi sẽ xếp giải và chọn đội tuyển học sinh tham dự giao lưu HSG cấp Quận (mỗi đội tuyển HS tham dự thi cấp Quận không quá 25 học sinh.?\/.

 

Nơi nhận:

- GV trường THCSLL

- Lưu: VT, WEB

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Trần Quốc Anh

 

Thư viện video

Tuyên truyền về An toàn giao thông

Thảm họa tai nạn giao thông Việt Nam - con số biết nói

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 1

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 2

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay: 362

Hôm qua: 253

Tổng số lượt người truy cập1,127,003

Đang online
56

website trường trung học cơ sở lê lợi

Địa chỉ: 160 Lê Lợi - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 33 825 092 - (84-4) 33 825 092