Trang chủ >> VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

V/v gặp mặt GV bồi dưỡng đội tuyển HSG, HSG dự thi HSG TP, năm học 2018-2019

1/8/2019 11:04:25 AM

 UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15 /PGD&ĐT-THCS

            Hà Đông, ngày 04 tháng 01  năm 2019

V/v gặp mặt GV bồi dưỡng đội tuyển HSG,

 HSG dự thi HSG TP, năm học 2018-2019   

 

Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường THCS

 

Căn cứ Hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tổ chức kỳ thi học sinh giỏi các bộ môn văn hóa và khoa học lớp 9 THCS, cấp Thành phố, năm học 2018-2019. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông thông báo tới các trường THCS như sau:

1. Nội dung công việc

Ngày

Giờ

Nội dung công việc

Thành phần

09/01/2019

16h00 phút

 

- Họp giáo viên dạy đội tuyển HSG các bộ môn văn hóa (Có danh sách kèm theo)

- Lãnh đạo, chuyên viên phòng GD&ĐT, GV dạy đội tuyển HSG  

16h30 phút

- Gặp mặt học sinh HSG các bộ môn văn hóa, khoa học.

(Có danh sách kèm theo)

- Tổ chức cho học sinh học quy chế thi HSG

Giáo viên dạy đội tuyển HSG các bộ môn văn hóa, học sinh dự thi HSG lớp 9 cấp Thành phố.

10/01/2019

06h30 phút

 

Coi thi tại điểm thi THCS Lê Lợi

Lãnh đạo, Giám thị coi thi tại điểm thi THCS Lê Lợi

8h30 phút

 

Thi HSG các môn văn hóa

13h30 phút

 

Thi HSG các môn khoa học

* Địa điểm gặp mặt: Tại Hội trường tầng 5, trường THCS Lê Lợi

2. Các nhà trường có học sinh dự thi bố trí giáo viên quản lý học sinh để đảm bảo an toàn và thuận lợi cho các em trong ngày thi.

3. Yêu cầu trường THCS Lê Lợi cho học sinh toàn trường nghỉ học vào ngày thi và có kế hoạch dạy bù trong tuần tiếp theo. Chuẩn bị mọi cơ sở vật chất phục vụ cho kì thi.

          Nhận được công văn này, Phòng GD&ĐT yêu cầu ông (bà) Hiệu trưởng các trường THCS chỉ đạo và thực hiện tốt các công tác chuẩn bị để kì thi diễn ra nghiêm túc và thành công./.

                                                                                     

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo PGD&ĐT;

- Như đề gửi;

- Lưu: VT, THCS.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

            PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

 

  

Nguyễn Thị Thu Hương

                                                                           

 

 


DANH SÁCH  GIÁO VIÊN DẠY ĐỘI TUYỂN HSG CẤP QUẬN

NĂM HỌC 2018-2019

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRƯỜNG THCS

GHI CHÚ

 1.  

Đặng Tiến Hiệp

Giáo viên

Nguyễn Trãi

Ngữ văn

 1.  

Đặng Thị Thu Thảo

Giáo viên

Lê Quý Đôn

Ngữ văn

 1.  

Nguyễn Thị Kim Loan

Giáo viên

Lê Lợi

Toán

 1.  

Đặng Đình Thụ

Giáo viên

Lê Lợi

Toán

 1.  

Nguyễn Duy Thảo

Phó HT

Vạn Phúc

Vật lí

 1.  

Nguyễn Thị Duyên

Phó HT

Nguyễn Trãi

Vật lí+Khoa học

 1.  

Trần Thị Nam Giang

Giáo viên

Lê Lợi

Hóa học

 1.  

Nguyễn Khánh Loan

Phó HT

Văn Khê

Hóa học

 1.  

Đỗ Phong Hải

Giáo viên

Nguyễn Trãi

Sinh học+Khoa học

 1.  

Bùi Thị Tố Nga

Giáo viên

Trần Đăng Ninh

Sinh học

 1.  

Đỗ Tuấn An

Giáo viên

Phú Lương II

Tin học

 1.  

Trần Hồng Diệp

Giáo viên

Mậu Lương

Tin học

 1.  

Lê Diên Ninh

Giáo viên

Nguyễn Trãi

Tin học

 1.  

Lê Thị Đông

Giáo viên

Văn Yên

Lịch sử

 1.  

Nguyễn Thị Bạch Loan

Hiệu trưởng

Kiến Hưng

Lịch sử

 1.  

Lê Văn Bình

Giáo viên

Yên Nghĩa

Địa lí

 1.  

Trần Như Biên

Giáo viên

Nguyễn Trãi

Địa lí

 1.  

Nguyễn Hoàng Anh

Giáo viên

Văn Quán

GDCD

 1.  

Nguyễn Khả Tuấn

Giáo viên

Trần Đăng Ninh

GDCD

 1.  

Nguyễn Bích Hạnh

Giáo viên

Lê Lợi

Tiếng Anh

 1.  

Đỗ Thị Yên Ninh

Giáo viên

Nguyễn Trãi

Tiếng Anh

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI

 

 

   

HỘI ĐỒNG COI THI: THCS LÊ LỢI, QUẬN HÀ ĐÔNG

 

 

PHÒNG THI SỐ 01

         

 

STT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Trường

Môn

 

1

T106

KHUẤT THẾ ANH

24/09/2004

9B4

THCS

Lê Lợi

Toán học

 

2

T107

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

03/09/2004

9B7

THCS

Lê Lợi

Toán học

 

3

T108

ĐỖ QUANG HIẾU

19/06/2004

9A1

THCS

Phú Lương

Toán học

 

4

T109

NGUYỄN TRUNG HIẾU

06/09/2004

9A5

THCS

Trần Đăng Ninh

Toán học

 

5

T110

BÙI VIỆT HƯNG

26/12/2004

9A4

THCS

Nguyễn Trãi

Toán học

 

6

T111

NGUYỄN THẾ KHANG

18/10/2004

9B7

THCS

Lê Lợi

Toán học

 

7

T112

HOÀNG THÀNH LONG

09/01/2004

9B4

THCS

Lê Lợi

Toán học

 

8

T113

NGUYỄN TRÍ NAM

24/05/2004

9B7

THCS

Lê Lợi

Toán học

 

9

T114

VŨ HÀ PHƯƠNG

23/08/2004

9A1

THCS

Phú Lương

Toán học

 

10

T115

NGUYỄN LƯU TÙNG QUÂN

31/12/2004

9B7

THCS

Lê Lợi

Toán học

 

11

L106

ĐOÀN NAM ANH

06/04/2004

9A1

THCS

Văn Quán

Vật Lí

 

12

L107

NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU

17/04/2004

9A4

THCS

Nguyễn Trãi

Vật Lí

 

13

L108

TRẦN HỒNG ĐĂNG

28/03/2004

9B1

THCS

Lê Lợi

Vật Lí

 

14

L109

BÙI NGUYÊN GIÁP

05/04/2004

9B7

THCS

Lê Lợi

Vật Lí

 

15

L110

NGUYỄN NAM KHÁNH

01/06/2004

9B3

THCS

Lê Lợi

Vật Lí

 

16

L111

ĐÀO QUỐC KHÁNH

25/07/2004

9B7

THCS

Lê Lợi

Vật Lí

 

17

L112

NGUYỄN ĐÌNH KHÔI

13/07/2004

9A1

THCS

Phú Lương

Vật Lí

 

18

L113

LÊ ĐỨC DANH LỘC

21/12/2004

9A1

THCS

Lê Hồng Phong

Vật Lí

 

19

L114

ĐÀO HOÀNG NAM TIẾN

29/01/2004

9B7

THCS

Lê Lợi

Vật Lí

 

20

L115

ĐỖ ANH VŨ

28/11/2004

9A8

THCS

Nguyễn Trãi

Vật Lí

 

PHÒNG THI SỐ 02

         

 

STT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Trường

Ghi chú

 

1

H106

TRẦN MINH ĐỨC

20/09/2004

9A2

THCS

Văn Khê

Hóa học

 

2

H107

HỒ TRUNG HIẾU

14/01/2004

9B1

THCS

Lê Lợi

Hóa học

 

3

H108

NGUYỄN HOÀNG MAI

26/06/2004

9A5

THCS

Trần Đăng Ninh

Hóa học

 

4

H109

PHẠM HOÀI NAM

12/10/2004

9A1

THCS

Văn Khê

Hóa học

 

5

H110

TRƯƠNG MINH PHƯỚC

03/05/2004

9B7

THCS

Lê Lợi

Hóa học

 

6

H111

NGUYỄN THÙY TRANG

29/09/2003

9B1

THCS

Lê Lợi

Hóa học

 

7

H112

BÙI MAI TRANG

26/04/2004

9A4

THCS

Nguyễn Trãi

Hóa học

 

8

H113

VI THỊ MINH TRANG

03/07/2004

9A2

THCS

Văn Khê

Hóa học

 

9

H114

HOÀNG ĐÌNH TRƯỜNG

22/01/2004

9A1

THCS

Phú Lương

Hóa học

 

10

H115

ĐỖ HOÀNG TÙNG

16/08/2004

9A

THCS

Vạn Phúc

Hóa học

 

11

S103

PHẠM QUỐC ANH

17/09/2004

9B8

THCS

Lê Lợi

Sinh học

 

12

S104

LÃ PHƯƠNG ANH

04/01/2004

9A4

THCS

Nguyễn Trãi

Sinh học

 

13

S105

NGUYỄN HƯƠNG GIANG

12/04/2004

9B3

THCS

Lê Lợi

Sinh học

 

14

S106

ĐẶNG THỊ HẰNG

12/10/2004

9A1

THCS

Dương Nội

Sinh học

 

15

S107

MAI THỊ THANH HẰNG

28/01/2004

9A1

THCS

Phú Lương

Sinh học

 

16

S108

LÊ THỊ KHÁNH LY

07/07/2004

9C

THCS

Yên Nghĩa

Sinh học

 

17

S109

NGUYỄN THỊ MINH NGỌC

18/06/2004

9A2

THCS

Lê Hồng Phong

Sinh học

 

18

S110

PHẠM HẠNH NGUYÊN

25/03/2004

9A1

THCS

Văn Quán

Sinh học

 

19

S111

TRỊNH PHÚC TÂM

27/02/2004

9B1

THCS

Lê Lợi

Sinh học

 

20

S112

ĐOÀN THANH TRANG

26/10/2004

9A1

THCS

Phú Lương

Sinh học

 

PHÒNG THI SỐ 03

         

 

STT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Trường

Ghi chú

 

1

V101

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

18/11/2004

9A4

THCS

Nguyễn Trãi

Ngữ Văn

 

2

V102

NGUYỄN TÚ ANH

11/02/2004

9A6

THCS

Nguyễn Trãi

Ngữ Văn

 

3

V103

HOÀNG VÂN ANH

22/04/2004

9B7

THCS

Lê Lợi

Ngữ Văn

 

4

V104

LÊ HẢI ANH

11/07/2004

9A1

THCS

 Mỗ Lao

Ngữ Văn

 

5

V105

NGUYỄN THỊ LINH GIANG

16/04/2004

9A1

THCS

Văn Quán

Ngữ Văn

 

6

V106

ĐỖ XUÂN BẢO KHÁNH

07/12/2004

9B3

THCS

Lê Lợi

Ngữ Văn

 

7

V107

NGUYỄN ĐẠI HOÀNG NAM

18/07/2004

9A

THCS

Kiến Hưng

Ngữ Văn

 

8

V108

NGUYỄN LÊ BẢO NGỌC

09/10/2004

9A

THCS

Vạn Phúc

Ngữ Văn

 

9

V109

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

05/11/2004

9A

THCS

Vạn Phúc

Ngữ Văn

 

10

V110

TRẦN TỐ UYÊN

20/08/2004

9A1

THCS

Văn Khê

Ngữ Văn

 

11

U100

TRẦN QUÝ HAI

06/03/2004

9A

THCS

Kiến Hưng

Lịch Sử

 

12

U101

ĐOÀN MINH HIẾU

17/02/2004

9A

THCS

Kiến Hưng

Lịch Sử

 

13

U102

LÊ THỊ HOÀI

21/06/2004

9A

THCS

Kiến Hưng

Lịch Sử

 

14

U103

VŨ NGỌC LINH

27/04/2004

9A3

THCS

Văn Yên

Lịch Sử

 

15

U104

ĐỖ HÀ MY

28/08/2004

9A1

THCS

Văn Yên

Lịch Sử

 

16

U105

VŨ AN HÀ MY

24/04/2004

9A1

THCS

Văn Yên

Lịch Sử

 

17

U106

HOÀNG THỊ DIỆU NGOAN

04/10/2004

9B

THCS

Kiến Hưng

Lịch Sử

 

18

U107

HOÀNG PHƯƠNG THANH

31/08/2004

9B

THCS

Kiến Hưng

Lịch Sử

 

19

U108

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

14/10/2004

9B

THCS

Kiến Hưng

Lịch Sử

 

20

U109

HOÀNG MẠNH TÚ

11/05/2004

9A

THCS

Kiến Hưng

Lịch Sử

 

PHÒNG THI SỐ 04

         

 

STT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Trường

Ghi chú

 

1

D098

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

21/04/2004

9E

THCS

Yên Nghĩa

Địa Lí

 

2

D099

NGUYỄN NGỌC HÀ

30/03/2004

9A1

THCS

Nguyễn Trãi

Địa Lí

 

3

D100

LÊ THANH HẰNG

05/03/2004

9A1

THCS

Nguyễn Trãi

Địa Lí

 

4

D101

NGUYỄN HƯƠNG LY

21/04/2004

9E

THCS

Yên Nghĩa

Địa Lí

 

5

D102

BÙI XUÂN QUYỀN

09/02/2004

9E

THCS

Yên Nghĩa

Địa Lí

 

6

D103

NGUYỄN THỊ HƯƠNG QUỲNH

01/01/2004

9A

THCS

Biên Giang

Địa Lí

 

7

D104

HOÀNG ANH THƯ

30/12/2004

9A2

THCS

Nguyễn Trãi

Địa Lí

 

8

D105

NGUYỄN NGỌC THÙY

07/05/2004

9A5

THCS

Nguyễn Trãi

Địa Lí

 

9

D106

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

15/12/2004

9D

THCS

Yên Nghĩa

Địa Lí

 

10

D107

CHU THỊ BẢO YẾN

04/05/2004

9A

THCS

Biên Giang

Địa Lí

 

11

C092

NGUYỄN THỊ HỒNG ANH

19/06/2004

9A2

THCS

Văn Quán

GDCD

 

12

C093

NGUYỄN HÀ ANH

25/08/2004

9A2

THCS

Lê Hồng Phong

GDCD

 

13

C094

NGUYỄN HOÀNG THÁI HÀ

29/12/2004

9A2

THCS

Mậu Lương

GDCD

 

14

C095

ĐÀO THỊ HÀ

23/05/2004

9A

THCS

Đồng Mai

GDCD

 

15

C096

TRẦN THANH HẰNG

10/11/2004

9A2

THCS

Văn Quán

GDCD

 

16

C097

TRẦN THỊ HIỀN

14/10/2004

9A4

THCS

Lê Hồng Phong

GDCD

 

17

C098

LƯƠNG THÙY LINH

13/12/2004

9A2

THCS

Văn Quán

GDCD

 

18

C099

PHẠM NGỌC MAI

07/08/2004

9A2

THCS

Văn Quán

GDCD

 

19

C100

LƯƠNG THÚY NA

15/05/2004

9A

THCS

Kiến Hưng

GDCD

 

20

C101

VŨ HƯƠNG THẢO

24/11/2004

9A2

THCS

Văn Quán

GDCD

 

PHÒNG THI SỐ 05

         

 

STT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Trường

Ghi chú

 

1

A107

NGUYỄN THÙY CHI

01/11/2004

9B8

THCS

Lê Lợi

Tiếng Anh

 

2

A108

LƯƠNG HOÀNG DƯƠNG

21/08/2004

9B8

THCS

Lê Lợi

Tiếng Anh

 

3

A109

ĐẶNG NHẬT DUY

21/10/2004

9B4

THCS

Lê Lợi

Tiếng Anh

 

4

A110

DƯƠNG NGỌC KHÁNH

03/12/2004

9B8

THCS

Lê Lợi

Tiếng Anh

 

5

A111

NGUYỄN NGỌC LINH

02/05/2004

9B8

THCS

Lê Lợi

Tiếng Anh

 

6

A112

NGUYỄN LÊ LỘC

06/04/2004

9B8

THCS

Lê Lợi

Tiếng Anh

 

7

A113

HOÀNG ĐỨC NGHĨA

06/02/2004

9B8

THCS

Lê Lợi

Tiếng Anh

 

8

A114

LƯU VĂN PHÚ

23/11/2004

9B2

THCS

Lê Lợi

Tiếng Anh

 

9

A115

NGUYỄN PHÚ SƠN

10/09/2004

9B8

THCS

Lê Lợi

Tiếng Anh

 

10

A116

TRẦN THANH VÂN

22/02/2004

9B7

THCS

Lê Lợi

Tiếng Anh

 

PHÒNG THI SỐ 06

         

 

STT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Trường

Ghi chú

 

1

I036

NGUYỄN HOÀNG NGÂN

19/04/2005

8A1

THCS

Ban Mai

Tin học

 

2

I037

ĐỖ VŨ MINH QUANG

14/06/2005

8C7

THCS

Lê Lợi

Tin học

 

3

I038

LÊ SĨ THÁI SƠN

13/04/2005

8C6

THCS

Lê Lợi

Tin học

 

4

I039

LÊ PHÚC VINH

14/10/2004

9B7

THCS

Lê Lợi

Tin học

 

5

I040

LÊ THỊ HẢI YẾN

10/06/2004

9A1

THCS

Mậu Lương

Tin học

 

PHÒNG THI SỐ 07

         

 

STT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Trường

Ghi chú

 

1

K189

ĐÀO LÊ PHƯƠNG ANH

16/09/2004

9A2

THCS

Trần Đăng Ninh

Khoa học

 

2

K190

PHÙNG GIA BẢO

04/01/2004

9B7

THCS

Lê Lợi

Khoa học

 

3

K191

TRẦN MINH ĐỨC

20/09/2004

9A2

THCS

Văn Khê

Khoa học

 

4

K192

VŨ HƯƠNG GIANG

24/11/2004

9A5

THCS

Trần Đăng Ninh

Khoa học

 

5

K193

TRẦN PHÚC HẢI

16/01/2004

9B7

THCS

Lê Lợi

Khoa học

 

6

K194

TRẦN NGỌC KHÁNH

25/10/2004

9B7

THCS

Lê Lợi

Khoa học

 

7

K195

BÙI KHÁNH LINH

04/02/2004

9B2

THCS

Lê Lợi

Khoa học

 

8

K196

PHÙNG THỊ TÚ LINH

02/05/2004

9A1

THCS

Trần Đăng Ninh

Khoa học

 

9

K197

LÊ ĐỨC DANH LỘC

21/12/2004

9A1

THCS

Lê Hồng Phong

Khoa học

 

10

K198

HOÀNG NHƯ MAI

01/01/2004

9B6

THCS

Lê Lợi

Khoa học

 

11

K199

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

03/05/2004

9A6

THCS

Nguyễn Trãi

Khoa học

 

12

K200

NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT

08/05/2004

9B2

THCS

Lê Lợi

Khoa học

 

13

K201

NGUYỄN QUỲNH NHƯ

09/01/2004

9A1

THCS

Dương Nội

Khoa học

 

14

K202

VŨ HÀ THANH

22/05/2004

9B5

THCS

Lê Lợi

Khoa học

 

15

K203

HUỲNH TUẤN THÀNH

23/03/2004

9B2

THCS

Lê Lợi

Khoa học

 

16

K204

ĐỖ ĐÌNH THÀNH

16/05/2004

9A6

THCS

Văn Yên

Khoa học

 

17

K205

ĐÀO HOÀNG NAM TIẾN

29/01/2004

9B7

THCS

Lê Lợi

Khoa học

 

18

K206

VI THỊ MINH TRANG

03/07/2004

9A2

THCS

Văn Khê

Khoa học

 

19

K207

BÙI NHÂM THU TRANG

11/10/2004

9A1

THCS

Phú La

Khoa học

 

20

K208

ĐỖ HOÀNG TÙNG

16/08/2004

9A

THCS

Vạn Phúc

Khoa học

                             

 

Thư viện video

Tuyên truyền về An toàn giao thông

Thảm họa tai nạn giao thông Việt Nam - con số biết nói

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 1

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 2

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay: 81

Hôm qua: 260

Tổng số lượt người truy cập1,116,897

Đang online
99

website trường trung học cơ sở lê lợi

Địa chỉ: 160 Lê Lợi - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 33 825 092 - (84-4) 33 825 092