Trang chủ >> VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

KẾ HOẠCH THI THỬ VÀO 10 NĂM HỌC 2018 - 2019

5/14/2019 3:18:39 PM

Kính gửi các Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường THCS.

 

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/QU của Quận ủy Hà Đông về việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông giai đoạn 2016-2021;

Thực hiện văn bản số 212/PGD&ĐT-THCS ngày 12/03/2019 của phòng GD&ĐT quận Hà Đông về việc tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9 năm học 2018-2019 vào lớp 10 THPT và định hướng nghề nghiệp phân luồng học sinh. Phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông tổ chức thi thử cho học sinh lớp 9 vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Lịch sử như sau:

1. Tổ chức:

         - Các trường thành lập Ban coi thi, chấm thi do Hiệu trưởng ra Quyết định và tổ chức coi, chấm theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT. Thành phần:

+ Trưởng ban: Hiệu trưởng.

+ Phó ban: 01 đ/c trong BGH hoặc Tổ trưởng chuyên môn trường

+ Thư ký: TKHĐ hoặc Tổ trưởng chuyên môn.

+ Các uỷ viên giám thị, giám khảo: Giáo viên của nhà trường (số lượng giáo viên coi, chấm được Hiệu trưởng điều động căn cứ vào số học sinh, số phòng thi của trường mình, đảm bảo mỗi phòng thi có 02 giám thị; về số lượng giám khảo, Hiệu trưởng chủ động quyết định số lượng giám khảo căn cứ vào năng lực chuyên môn, số giáo viên và số học sinh hiện có của nhà trường).

- Ban coi, chấm thi có trách nhiệm giải trình những khiếu nại nếu có.

- Các nhà trường  tổ chức coi thi và chấm thi tại trường mình.

         - Việc tổ chức coi thi và chấm thi phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc theo Quy chế thi từ khâu coi, chấm thi, lên điểm, thông báo kết quả cho học sinh.

         - Bài thi phải được Trưởng ban đánh phách, rọc phách trước khi giao cho giám khảo và được chấm theo đúng hướng dẫn chấm.

         2. Phòng thi:

         Nhà trường chia phòng khảo sát (24 học sinh/phòng), đánh số báo danh, danh sách học sinh toàn khối 9 xếp theo vần a, b, c.

         3. Lịch thi:

         - Thời gian coi thi: ngày 15/05/2019 (thứ Tư).

 

TT

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho học sinh

Giờ làm bài

Ghi chú

1

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7h40

7h45 - 9h45

 

Tiếng Anh

60 phút

10h10

10h15 – 11h15

 

2

Chiều

Toán

120 phút

13h40

13h45 - 15h45

 

Lịch sử

60 phút

16h10

16h15 – 17h15

 

                   - Thời gian chấm bài: Từ ngày 16/05/2019 đến hết ngày 20/05/2019.

         4. Đề thi:                                     

         - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận ra đề thi và sao in đề, nội dung đề thống nhất trên toàn quận. Việc ra đề, in sao đề thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo tính bí mật tuyệt đối.

- Nội dung đề kiểm tra: Cấu trúc như đề thi vào lớp 10 THPT.

- Hình thức: Tự luận, Trắc nghiệm.

         - Thời gian làm bài: 120 phút đối với môn Toán, Ngữ văn; 60 phút đối với môn Tiếng Anh, Lịch sử.

         - Thời gian nhận đề thi: 6h30 phút, ngày 15/05/2019.

         - Địa điểm nhận: Phòng GD&ĐT quận Hà Đông.

         - Thành phần: Trưởng ban và Thư ký Ban coi thi.

         5. Thống kê, báo cáo:

         Sau khi chấm xong, Ban coi - chấm thi các trường nhập điểm thi của học sinh vào Bảng ghi tên, ghi điểm trên máy tính, sao in Bảng ghi tên, ghi điểm lưu giữ tại trường, thống kê (theo mẫu gửi kèm). Các trường gửi điểm thi và báo cáo thống kê theo đường công văn và theo địa chỉ email: hongphuongpgd@gmail.com về phòng GD&ĐT vào ngày 21/05/2019 (đ/c Phương nhận).

                   Phòng GD&ĐT yêu cầu các ông, bà Hiệu trưởng các trường THCS triển khai thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện, có vấn đề nảy sinh, yêu cầu Hiệu trưởng các trường báo ngay cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để được chỉ đạo kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo PGD;

- Lưu VT, THCS.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương

 

Thư viện video

Tuyên truyền về An toàn giao thông

Thảm họa tai nạn giao thông Việt Nam - con số biết nói

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 1

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 2

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay: 495

Hôm qua: 541

Tổng số lượt người truy cập1,157,242

Đang online
123

website trường trung học cơ sở lê lợi

Địa chỉ: 160 Lê Lợi - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 33 825 092 - (84-4) 33 825 092