Trang chủ >> VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Kế hoạch thi Olympic Tiếng Anh

11/26/2018 9:30:40 AM

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

        Số: 1219 /KH-PGD&ĐT

 V/v Tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh

 THCS quận Hà Đông năm học 2018-2019

 

               Hà Đông, ngày  09  tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh THCS quận Hà Đông

Năm học 2018 - 2019

 


Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, phòng GD&ĐT xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh THCS quận Hà Đông năm học 2018 - 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CUỘC THI

         - Nhằm thực hiện chủ trương triển khai “Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020” của Chính phủ về việc nâng cao trình độ tiếng Anh cho giáo viên và học sinh;

          - Cuộc thi mang lại cho học sinh một sân chơi lý thú và bổ ích trong việc thực hành tiếng Anh đồng thời tạo cơ hội để các em học sinh THCS trên địa bàn quận Hà Đông củng cố vốn Tiếng Anh và tìm hiểu những tri thức mới;

         - Tạo cơ hội giao lưu, học hỏi với các bạn bè đồng trang lứa.Nâng cao nhu cầu học và sử dụng tiếng Anh trong các trường THCS trên địa bàn quận Hà Đông và phát hiện học sinh giỏi tiếng Anh;

         - Làm phong phú thêm các hoạt động chuyên môn thường niên của phòng GD&ĐT quận Hà Đông;

         - Là căn cứ để tuyển chọn học sinh tham dự cuộc thi Olympic Tiếng Anh THCS Thành phố Hà Nội năm học 2018 - 2019.

         II. ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG DỰ THI - NGÀY THI - ĐỊA ĐIỂM THI.

1. Đối tượng dự thi:

Là học sinh đang học tại các trường THCS trên địa bàn quận Hà Đông năm học 2018 - 2019 mong muốn học hỏi và phát triển kiến thức Tiếng Anh.

2. Điều kiện dự thi:

Thí sinh tham dự cuộc thi Olympic Tiếng Anh THCS quận Hà Đông năm học 2018 - 2019 có đủ các điều kiện sau:

a) Xếp loại năm học 2017 - 2018:

- Hạnh kiểm đạt loại Khá trở lên.

- Điểm tổng kết cả năm học 2017-2018 môn Tiếng Anh đạt từ 8.0 trở lên.

b) Đăng ký trên tinh thần tự nguyện.

         3. Ngày thi: Chiều Thứ Ba, ngày 04 tháng 12 năm 2018.

4. Số lượng thí sinh dự thi:

          - Căn cứ vào thực tế chất lượng học sinh, các trường chủ động đăng ký số lượng học sinh của trường tham gia dự thi cấp Quận (xếp thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp). Các trường cần đăng ký số lượng cụ thể để Phòng GD&ĐT xem xét, cân đối cho phù hợp và thông báo số lượng dự thi chính thức cho các trường.

- Đăng ký trên tinh thần tự nguyện, nếu trường nào không có học sinh đăng ký dự thi thì không cử học sinh dự thi.

5. Tổ chức thi:

          - Ban coi, chấm thi do Phòng GD&ĐT thành lập theo quyết định của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo.

          - Địa điểm coi thi: Trường THCS Phú La - Quận Hà Đông.

          - Địa điểm chấm thi: Phòng GD&ĐT quận Hà Đông.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG THI

1. Chương trình thi:

Chương trình Tiếng Anh Trung học cơ sở do Bộ GD&ĐT ban hành kiến thức từ lớp 6 đến lớp 9 tính đến thời điểm tổ chức thi.

2. Hình thức thi:

- Mỗi thí sinh làm 01 bài thi gồm có hai phần:

+ Phần 1: Thi trắc nghiệm khách quan kiểm tra các kỹ năng đọc hiểu, viết, sử dụng cấu trúc ngữ pháp và sử dụng từ vựng.

+ Phần 2: Thi nghe hiểu đánh giá kỹ năng nghe hiểu.

- Thời gian làm bài thi: 90 phút.

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI

1. Đăng ký số lượng dự thi và lập danh sách thí sinh:

          Các trường cho học sinh đăng ký tham gia dự thi, kiểm tra điều kiện dự thi các học sinh của trường và lập danh sách học sinh đăng ký dự thi (theo mẫu) nộp về Phòng GD&ĐT qua hòm thư điện tử hongphuongpgd@gmail.com và bằng văn bản chậm nhất ngày 23/11/2018.

          2. Giới thiệu giáo viên coi và chấm thi:

          Các trường THCS giới thiệu giáo viên tham gia coi và chấm thi (theo mẫu gửi kèm công văn này).

* Tiêu chuẩn và điều kiện: Có phẩm chất đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm cao; Nắm vững nghiệp vụ làm công tác thi; Không có con, em ruột, cháu ruột hoặc em ruột, cháu ruột vợ (hoặc chồng); người được giám hộ hoặc được đỡ đầu dự kỳ thi này; Không trong thời gian bị kỷ luật về thi.

          * Số lượng:

          - Giới thiệu giáo viên coi thi: Mỗi trường giới thiệu 03 người (Trong đó có 01 giáo viên Tiếng Anh).

          - Giới thiệu giáo viên chấm thi: Mỗi trường giới thiệu 01 hoặc 02 giáo viên đang dạy môn Tiếng Anh lớp 9.

          3. Phổ biến quy chế thi cho các thí sinh:

         - Hiệu trưởng các trường THCS có trách nhiệm phổ biến những nội dung liên quan đến thí sinh dự thi trước ngày thi; quán triệt học sinh về tinh thần, thái độ dự thi, thực hiện đúng nội quy kỳ thi và các hướng dẫn của giám thị tại phòng thi.

         - Thí sinh dùng Thẻ học sinh hoặc giấy tờ có dán ảnh, có xác nhận của BGH nhà trường để làm thủ tục vào phòng thi.

         4. Những công việc khác:

         - Các trường THCS có kế hoạch tổ chức đưa học sinh đi thi đảm bảo sức khỏe, an toàn giao thông và cử 01 đồng chí trong Ban giám hiệu làm trưởng đoàn chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức cho học sinh đi thi.

          - Phòng GD&ĐT giao cho trường THCS Phú La chuẩn bị:

+ Các phòng thi bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất theo quy chế thi.

+ Mỗi phòng thi chuẩn bị 01 máy cassete và pin dự phòng để nghe đĩa CD.

         + Các điều kiện đảm bảo cho cuộc thi được diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế.

V. LỊCH TIẾN HÀNH

1. Ngày 23/11/2018:

Các trường nộp Danh sách học sinh đăng ký dự thi, danh sách giới thiệu giáo viên coi và chấm thi về Phòng GD&ĐT qua hòm thư điện tử hongphuongpgd@gmail.com và bằng văn bản chậm nhất ngày 23/11/2018 (Đ/c Phương  nhận - Sau thời gian trên trường nào không có danh sách, coi như không có học sinh tham gia dự thi).

2. Ngày 26/11/ 2018:

          Các trường THCS nhận qua mạng danh sách thí sinh dự thi, kiểm tra lại thông tin thí sinh của trường mình.

          3. Ngày 30/11/ 2018:

Các trường THCS nhận Quyết định điều động cán bộ, giáo viên làm thi qua hòm thư điện tử nội bộ.

4. Ngày 04/12/2018

4.1. Tổ chức coi thi tại THCS Phú La:

          + 13h30 - 13h40:  Học sinh xem danh sách phòng thi.

+ 13h40 - 13h50: Tập trung thí sinh (theo phòng thi) tại sân trường.

+ 13h50 - 14h10: Khai mạc cuộc thi.

+ 14h10 - 14h25: Thí sinh vào phòng thi.

+ 14h25: Giao đề thi.

+ 14h30 - 16h00: Thí sinh làm bài thi.

          4.2. Tổ chức chấm thi tại Phòng GD&ĐT: Từ 8h00 phút, ngày 05/12/2018.

VI. PHƯƠNG THỨC XÉT GIẢI

Căn cứ vào kết quả thi, Phòng GD&ĐT sẽ xếp giải cấp Quận và cấp Giấy chứng nhận cho học sinh.

Phòng GD&ĐT sẽ tuyển chọn tối đa 50 học sinh (theo điểm số từ cao xuống thấp) để lập danh sách học sinh đăng ký tham dự cuộc thi Olympic Tiếng Anh THCS Thành phố Hà Nội năm học 2018 - 2019.

Phòng GD&ĐT quận Hà Đông yêu cầu các ông (bà) Hiệu trưởng các trường THCS triển khai thực hiện theo Kế hoạch./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;

- Các trường THCS;

- Lưu: VT, THCS.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương

 

 

Thư viện video

Tuyên truyền về An toàn giao thông

Thảm họa tai nạn giao thông Việt Nam - con số biết nói

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 1

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 2

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay: 119

Hôm qua: 260

Tổng số lượt người truy cập1,116,935

Đang online
133

website trường trung học cơ sở lê lợi

Địa chỉ: 160 Lê Lợi - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 33 825 092 - (84-4) 33 825 092