Trang chủ >> VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019

4/8/2019 4:31:49 PM

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019

          

  Căn cứ Công văn số 315 /PGD&ĐT-THCS ngày 04  tháng 4 năm 2019 Phòng GD&ĐT quận Hà Đông V/v Hướng dẫn kiểm tra học kỳ II năm học 2018 – 2019;

         Thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019, Trường THCS Lê Lợi xây dựng Kế hoạch kiểm tra học kỳ II năm học 2018 - 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Giúp học sinh hệ thống hoá kiến thức để từ đó nắm vững kiến thức đã học và làm bài kiểm tra cuối kỳ đạt kết quả tốt nhất;

Nhằm đạt được sự  chính xác, công bằng trong việc đánh giá quá trình thực hiện chương trình, tổ chức dạy - học và năng lực học tập của học sinh các lớp trong học kỳ II, đặc biệt là công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020;

Những thông tin về kết quả kiểm tra là cơ sở để Phòng GD&ĐT, các trường THCS đánh giá quá trình tổ chức dạy học, rút ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và quản lý của các nhà trường, thúc đẩy việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

            II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH

         1. Công tác chuẩn bị:

         BGH chỉ đạo thống nhất trong các tổ, nhóm chuyên môn để ôn tập cho học sinh, quan tâm đến đối tượng học sinh yếu - kém nhằm đảm bảo học sinh đạt kết quả tốt nhất trong kỳ kiểm tra.

Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban ra đề kiểm tra học kỳ II năm học 2018 - 2019.

- Thành phần:

+ Trưởng Ban ra đề kiểm tra: Hiệu trưởng;

+ Phó trưởng Ban: Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn;

+ Thư ký và uỷ viên: Tổ trưởng, tổ phó, nhóm trưởng chuyên môn; giáo viên khá, giỏi đang giảng dạy môn, khối kiểm tra;

+ Mỗi môn kiểm tra có một tổ ra đề gồm tổ trưởng và một số ủy viên;

- Nhiệm vụ Ban ra đề kiểm tra:

+ Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn tất cả các giáo viên trong nhà trường ra đề đề xuất môn, khối lớp đang dạy;

+ Căn cứ vào đề đề xuất của các giáo viên, tổ chức soạn thảo các đề kiểm tra, hướng dẫn chấm của đề chính thức các bộ môn (trừ môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh lớp 9).

+ Tổ chức sao in đề kiểm tra học kỳ II đảm bảo tuyệt đối bí mật, an toàn và hướng dẫn chấm từ lúc bắt đầu ra đề chính thức cho tới khi kiểm tra xong;

+ Mỗi thành viên của Ban ra đề chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung, về việc đảm bảo bí mật, an toàn của đề kiểm tra theo đúng chức trách của mình và theo quy định.

         2. Ra đề kiểm tra:

         Ban đề kiểm tra từng trường chịu trách nhiệm ra đề các môn kiểm tra thống nhất toàn khối lớp.

         3. Nội dung, hình thức ra đề và thời gian kiểm tra.

         3.1. Đối với các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

         - Các nhóm ra đề đề xuất mỗi môn Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh lớp 9, mỗi trường 01 bộ đề theo chuẩn kiến thức kỹ năng của Bộ GD&ĐT, có đầy đủ ma trận, đáp án, biểu điểm chi tiết. Thời gian nộp đề đề xuất vào ngày 15/4/2019 gửi qua hòm thư tabichthuy@gmail.com. Sau đó ngày 17/04/2019 chuyên môn gửi bộ đề đề xuất về PGD  bằng văn bản có dấu xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường và bản mềm qua hòm thư thcs-hadong@hanoiedu.vn (đ/c Phương nhận).

- Nhà trường thực hiện việc sao in sao đề theo nguyên tắc đảm bảo tính bí mật tuyệt đối.

                   3.2. Đối với các môn còn lại:

         - Về thời gian kiểm tra: Thực hiện theo đúng kế hoạch dạy học đang được quy định thực hiện tại các nhà trường.

         - Nội dung, hình thức kiểm tra và thời gian làm bài thực hiện theo kế hoạch dạy học và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của bộ môn năm học 2018 - 2019 của Phòng GD&ĐT.

3.3. Thời gian làm bài:

         - Đối với các môn Toán, Ngữ văn: 90 phút; Môn Tiếng Anh: 45 phút.

            - Đối với các môn khác:Thực hiện thời gian theo quy định trong kế hoạch dạy học.

3.4. Thời gian kiểm tra:

- Từ ngày 15/4/2019 đến trước ngày 17/5/2019 hoàn thành việc đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh (riêng lớp 9 hoàn thành trước 11/5/2019)

- Riêng 03 môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh, Phòng GD&ĐT quy định lịch kiểm tra chung thống nhất toàn quận như sau:

Ngày kiểm tra

Môn

kiểm tra

Lớp

Thời gian làm bài

Thời điểm giao đề

Giờ làm bài

Ghi chú

23/4/2019

Ngữ Văn

9

90 phút

7h25

7h30 - 9h00

Sáng thứ Ba

Tiếng Anh

9

45 phút

9h25

9h30 - 10h15

Toán

9

90 phút

13h55

14h00 - 15h30

Chiều thứ Ba

03/5/2019

Ngữ Văn

8, 7

90 phút

7h25

7h30 - 9h00

Sáng thứ Sáu

Tiếng Anh

8, 7

45 phút

9h25

9h30 - 10h15

Ngữ Văn

6

90 phút

13h25

13h30 - 15h00

Chiều thứ Sáu

Tiếng Anh

6

45 phút

15h25

15h30 - 16h15

04/5/2019

Toán

8,7

90 phút

7h25

7h30 - 9h00

Sáng thứ Bảy

Toán

6

90 phút

9h25

9h30 - 11h00

3.5. Nội dung, hình thức:

- Nội dung kiểm tra trong phạm vi chương trình tính đến thời điểm tổ chức kiểm tra.

- Theo chuẩn kiến thức và kỹ năng Bộ GD&ĐT đã ban hành và theo hướng dẫn thực hiện chuyên môn các bộ môn năm học 2018 - 2019 của Phòng GD&ĐT.

- Đề Tiếng Anh có phần kiểm tra kỹ năng nghe. Các lớp dạy theo Chương trình tiếng Anh (sách giáo khoa mới) đề kiểm tra áp dụng hình thức kiểm tra đánh giá đối với bài kiểm tra học kỳ theo Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 của Bộ GDĐT đối với môn ngoại ngữ. (Riêng lớp 9 toàn quận kiểm tra chung 01 đề)

            III. TỔ CHỨC KIỂM TRA

1. Tổ chức:

         Mỗi trường thành lập 01 Ban coi, chấm kiểm tra do Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập. Việc tổ chức kiểm tra phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc theo Quy chế thi  từ khâu coi, chấm, lên điểm, thông báo kết quả cho học sinh.

2. Chia phòng kiểm tra:

         2.1. Đối với các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

         Chia phòng kiểm tra, đánh số báo danh, danh sách học sinh toàn khối xếp theo vần a, b, c. Mỗi phòng 24 học sinh. Đối với những trường có khó khăn về CSVC, phòng học có thể xếp mỗi phòng kiểm tra tối đa 30 học sinh.(Riêng khối 9 đảm bảo chia phòng và xếp đúng 24 học sinh)

         Các lớp học theo Chương trình tiếng Anh sách giáo khoa mới xếp phòng kiểm tra riêng (trừ môn Tiếng Anh 9).

         2.2. Đối với các môn khác.

         Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường Hiệu trưởng quyết định kiểm tra theo đơn vị lớp.

         3.3. Lịch kiểm tra học kỳ 2

 

Tuần

Thứ

Ngày, tháng

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Ghi chú

34

2

08/04/2019

 

 

 

 

 

 

3

09/04/2019

 

 

 

 

 

 

4

10/04/2019

 

 

 

 

 

 

5

11/04/2019

 

 

 

 

 

 

6

12/04/2019

 

 

 

 

 

 

7

13/04/2019

 

 

Lý 9

 

 

 

35

2

15/04/2019

Nghỉ Quốc giỗ 10/3

 

3

16/04/2019

 

Địa 8,9

Địa 6,7

 

 

 

4

17/04/2019

 

Công nghệ 6,7

Công nghệ 8

Hóa 9

 

 

5

18/04/2019

Giao lưu HSG cấp Quận lớp 6, 7, 8

 

6

19/04/2019

 

Sử 8,9

Sử 6,7

 

 

 

7

20/04/2019

 

Sinh 8,9

Sinh 6,7

GDCD 8,9

 

 

36

2

22/04/2019

 

GDCD 6,7

Hóa 8

 

 

 

3

23/04/2019

Thi học kỳ II môn: Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán lớp 9 (theo đề PGD)

 

4

24/04/2019

 

 

 

 

 

 

5

25/04/2019

 

Lý 6,7,8

 

 

 

 

6

26/04/2019

 

 

 

 

 

 

7

27/04/2019

 

 

 

 

 

 

37

2

29/04/2019

 

 

 

 

 

 

3

30/04/2019

Nghỉ 30/4 - 01/5

4

01/05/2019

5

02/05/2019

 

 

 

 

 

 

6

03/05/2019

Thi học kỳ II môn: Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán lớp 6,7,8 (theo lịch của PGD)

 

7

04/05/2019

 

 

                     III. TỔ CHỨC CHẤM MÔN TOÁN, NGỮ VĂN,TIẾNG ANH 9 (theo lịch cảu PGD)

- Tổ chức chấm chéo tại trường được phân công chấm kiểm tra học kỳ II Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh lớp 9 tại trường.

- Bảng phân công chấm:

            TT

Trường chấm bài học kỳ II

Trường sở tại

TS HS lớp 9 trường sở tại

Ghi chú

 1.  

Phú Lãm

Mậu Lương

84

 

 1.  

Biên Giang

Phú Lãm

94

 

 1.  

Lê Quý Đôn

Biên Giang

97

 

 1.  

Mậu Lương

Kiến Hưng

122

 

 1.  

Kiến Hưng

Lê Quý Đôn

143

 

 1.  

Đồng Mai

Vạn Phúc

150

 

 1.  

Vạn Phúc

Văn Quán

160

 

 1.  

Mỗ Lao

Phú La

197

 

 1.  

Văn Quán

Đồng Mai

199

 

 1.  

Phú La

Văn Khê

202

 

 1.  

Nguyễn Trãi

Mỗ Lao

217

 

 1.  

Văn Khê

Yên Nghĩa

245

 

 1.  

Lê Lợi

Văn Yên

266

 

 1.  

Phú Lương

Dương Nội

275

 

 1.  

Yên Nghĩa

Lê Hồng Phong

276

 

 1.  

Lê Hồng Phong

Trần Đăng Ninh

314

 

 1.  

Dương Nội

Lê Lợi

315

 

 1.  

Văn Yên

Nguyễn Trãi

355

 

 1.  

Trần Đăng Ninh

Phú Lương

358

 

 1.  

PT Quốc Tế

PT Quốc Tế

38

 

 1.  

Ban Mai

Ban Mai

61

 

 

Tổng

 

4.170

 

 

          - Tổ chức họp thống nhất đáp án chấm kiểm tra học kỳ II môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh lớp 9 toàn quận.

        + Địa điểm: tại trường THCS Lê Hồng Phong (Hội trường tầng II).

        + Thời gian cụ thể như sau:

 

Ngày

Môn

 

Thời gian

Thành phần

24/04/2019

Tiếng Anh

13h30 đến 14h30

Tất cả giáo viên chấm

Tiếng Anh 9 (Bích Hạnh, Đàm Huyền)

Toán

14h35 đến 15h55

Tất cả giáo viên chấm

Môn Toán 9 (Loan, Linh, Hòa T, Thụ, Ngọc Hà, Phương, Tạ Thủy)

Ngữ Văn

16h00 đến 17h15

Tất cả giáo viên chấm

Ngữ văn 9 (Oanh, Quyên, H Giang, Bích Thủy, Vân, Vinh,Thanh, Chu Hà)

 

            IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN - THỐNG KÊ BÁO CÁO.

          Sau khi tổ chức kiểm tra học kỳ các môn, BGH và TKHĐ nộp về Phòng GD&ĐT đề kiểm tra học kỳ II các môn Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh cùng hướng dẫn chấm tất cả các khối lớp (ghi vào đĩa CD và in trên khổ giấy A4 có chữ ký, đóng dấu xác nhận của BGH) và báo cáo thống kê số liệu (theo mẫu) chậm nhất ngày 9/5/2019 (đ/c Phương nhận).

        

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Tạ Thị Bích Thủy

 

Thư viện video

Tuyên truyền về An toàn giao thông

Thảm họa tai nạn giao thông Việt Nam - con số biết nói

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 1

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 2

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay: 77

Hôm qua: 340

Tổng số lượt người truy cập1,141,204

Đang online
8

website trường trung học cơ sở lê lợi

Địa chỉ: 160 Lê Lợi - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 33 825 092 - (84-4) 33 825 092