Trang chủ >> VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

CV tổ chức giao lưu HSG lớp 6,7,8 các môn văn hóa cấp quận năm học 2018-2019.

4/1/2019 9:39:00 AM

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

        Số: 290 /PGD&ĐT-THCS

V/v tổ chức giao lưu HSG lớp 6,7,8 các  môn văn hóa cấp quận năm học 2018-2019.

 

               Hà Đông, ngày 29 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường THCS.

 

         Căn cứ Đề án số 01/ĐA-QU về việc “Nâng cao chất lượng giáo dục quận Hà Đông giai đoạn 2016-2021”

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, phòng GD&ĐT quận Hà Đông hướng dẫn việc tổ chức giao lưu học sinh giỏi các môn văn hóa khối 6,7,8 quận Hà Đông năm học 2018-2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

- Tạo ra một sân chơi lành mạnh, góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy và học tại các nhà trường. Là cơ hội để học sinh được gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm học tập với nhau.

- Qua kỳ giao lưu tìm ra các nhân tố tích cực có năng lực và tố chất để đào tạo mũi nhọn cho đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 sau này.

         II. NỘI DUNG:

 1. Môn tổ chức giao lưu:

- Khối 6,7:  Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

- Khối 8:  Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học.

2. Ngày tổ chức giao lưu: Sáng thứ 5, ngày 18 tháng 04 năm 2019.

3. Đối tượng và điều kiện tham dự  :

         Thí sinh tham dự giao lưu học sinh giỏi các môn văn hóa khối 6,7,8 quận Hà Đông, năm học 2018-2019 có đủ các điều kiện sau:

         a) Là học sinh đang học tại các trường THCS quận Hà Đông;

         b) Xếp loại học kỳ I năm học 2018-2019: Hạnh kiểm và học lực đạt loại khá trở lên. Môn dự giao lưu đạt loại khá trở lên.

         c) Có thẻ học sinh (do nhà trường cấp) hoặc CMTND.

         d) Tự nguyện đăng kí và được nhà trường lựa chọn tham gia.

         4. Số lượng thí sinh tham dự :

         - Số lượng học sinh tham dự như sau: Bình quân 01 học sinh/lớp/môn (riêng trường THCS Lê Lợi 25 HS/môn).

 

TT

Đơn vị

Khối 6

(3 môn)

Khối 7

(3 môn)

Khối 8

(5 môn)

Tổng

 1.  

THCS Biên Giang

12

9

15

36

 1.  

THCS Đồng Mai

15

15

30

60

 1.  

THCS Dương Nội

21

21

35

77

 1.  

THCS Kiến Hưng

15

12

15

42

 1.  

THCS Lê Lợi

75

75

125

275

 1.  

THCS Lê Hồng Phong

24

18

35

77

 1.  

THCS Lê Quý Đôn

36

24

25

85

 1.  

THCS Mậu Lương

12

12

15

39

 1.  

THCS Mỗ Lao

24

21

35

80

 1.  

THCS Nguyễn Trãi

36

30

50

116

 1.  

THCS Phú La

30

21

25

76

 1.  

THCS Phú Lãm

12

9

15

36

 1.  

THCS Phú Lương

33

27

50

110

 1.  

THCS Trần Đăng Ninh

30

27

40

97

 1.  

THCS Văn Khê

21

18

25

64

 1.  

THCS Vạn Phúc

12

12

20

44

 1.  

THCS Văn Quán

27

21

20

68

 1.  

THCS Văn Yên

36

21

40

97

 1.  

THCS Yên Nghĩa

24

18

35

77

 1.  

THCS Ban Mai

18

12

10

40

 1.  

Tiểu học & THCS Hà Nội - Thăng Long

6

3

5

14

 1.  

Phổ thông Quốc tế Việt Nam

6

6

5

17

 

Tổng

525

432

670

1627

          - Trường hợp tới ngày giao lưu nếu học sinh tham dự bị ốm hoặc không thể tham dự kỳ giao lưu vì lí do đặc biệt thì Hiệu trưởng có công văn báo cáo với Hội đồng giao lưu (bộ phận thư ký nhận) và không thay thế học sinh khác.

5. Địa điểm thi: Chia làm 2 cụm thi:

STT

Địa điểm thi

Các trường tham dự thi

Số lượng thí sinh dự kiến

Số phòng thi dự kiến

1

Lê Lợi

Lê Lợi, Biên Giang, Đồng Mai, Dương Nội, Mỗ Lao, Trần Đăng Ninh, Văn Khê, Phú Lãm, Lê Quý Đôn, Hà Nội – Thăng Long.

824

32

2

Văn Yên

Văn Yên, Lê Hồng Phong, Nguyễn Trãi, Mậu Lương, Văn Quán, Vạn Phúc, Yên Nghĩa, PT-Quốc tế, Phú La, Ban Mai, Phú Lương, Kiến Hưng.

803

31

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ HÌNH THỨC GIAO LƯU.

1. Nội dung kiến thức : Tính đến hết ngày 18/04/2019.

2. Hình thức: Mỗi học sinh làm 01 bài theo môn đăng kí với hình thức tự luận, thời gian làm bài là 90 phút.

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Cơ sở vật chất:

          Phòng GD&ĐT giao cho trường THCS Lê Lợi và THCS Văn Yên chuẩn bị:

          - Cơ sở vật chất để chuẩn bị cho kì giao lưu (số lượng phòng theo dự kiến).

- Các phòng bảo đảm đầy đủ các quy định theo quy chế hiện hành về cơ sở vật chất.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất trong hội trường như: bàn ghế, loa đài, …

            2. Danh sách thí sinh.

          Các trường kiểm tra điều kiện tham dự các học sinh của trường và lập danh sách học sinh đăng ký dự giao lưu theo mẫu nộp về Phòng GD&ĐT bằng văn bản và gửi qua địa chỉ email: hongphuongpgd@gmail.com trước ngày 05/04/2019 (Đ/c Phương nhận).

          3. Giới thiệu cán bộ, giáo viên coi và chấm giao lưu.

          Các trường THCS giới thiệu cán bộ, giáo viên tham gia coi và chấm giao lưu (theo mẫu gửi kèm công văn này).

* Tiêu chuẩn và điều kiện:

- Có phẩm chất đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm cao;

- Nắm vững nghiệp vụ làm công tác thi;

- Không có con, em ruột, cháu ruột hoặc em ruột, cháu ruột vợ (hoặc chồng); người được giám hộ hoặc được đỡ đầu dự kỳ giao lưu này;

       - Không trong thời gian bị kỷ luật về thi.

      * Số lượng:

       - Giới thiệu giáo viên coi giao lưu: mỗi trường giới thiệu 10 người.

       - Giới thiệu giáo viên chấm giao lưu:  Mỗi trường giới thiệu 02 giáo viên đang dạy bộ môn đó của mỗi khối.

          4. Phổ biến quy chế cho các thí sinh.

         Hiệu trưởng các trường THCS (Căn cứ thông tư số 22/2014/VBHN-BGDĐT ngày 25/08/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế thi chọn học sinh giỏi Quốc gia) có trách nhiệm phổ biến những nội dung liên quan đến học sinh tham gia trước ngày diễn ra kỳ giao lưu; quán triệt học sinh về tinh thần, thái độ dự thi, thực hiện đúng nội quy và các hướng dẫn của giám thị.

         5. Những công việc khác

         - Các trường THCS có kế hoạch tổ chức đưa học sinh tham dự đảm bảo sức khỏe, an toàn giao thông và cử 01 đồng chí trong Ban giám hiệu làm trưởng đoàn chịu trách nhiệm chính và 01 đ/c giáo viên để quản lý học sinh.

         - Các trường THCS: Lê Lợi, Văn Yên và Lê Hồng Phong chuẩn bị mọi điều kiện đảm bảo cho việc coi và chấm giao lưu được diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế.

         - Các nhà trường thông báo chương trình giao lưu học sinh tới phụ huynh và học sinh tham dự. Hướng dẫn các em cách giao lưu trong cuộc sinh hoạt tập thể.

          V. TỔ CHỨC     

          1. Hội đồng coi giao lưu : Hội đồng coi giao lưu do Phòng GD&ĐT thành lập theo quyết định của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông.

          2. Hội đồng chấm giao lưu:

          Hội đồng chấm giao lưu do Phòng GD&ĐT thành lập theo quyết định của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo.

          VI. LỊCH TIẾN HÀNH

1. Ngày 05/04/ 2019

Các trường THCS nộp về Phòng GD&ĐT và qua mạng:

            - Danh sách học sinh đăng ký tham dự các môn.

          - Danh sách giới thiệu giáo viên coi, chấm.

2. Ngày 08/04/ 2019

          - Các trường THCS nhận qua mạng Danh sách thí sinh tham dự các môn, kiểm tra lại thông tin thí sinh của trường mình.

- Hiệu trưởng các trường THCS cấp thẻ dự thi cho thí sinh thuộc trường mình; việc cấp thẻ dự thi phải hoàn thành trước 1 tuần.

          3. Ngày 16/04/2019: Các trường THCS nhận Quyết định điều động cán bộ, giáo viên làm công tác coi, chấm giao lưu qua Email.

4. Ngày 18/04/2019: Tổ chức coi giao lưu

          - Sáng ngày 18/04/2019, giao lưu học sinh giỏi các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh khối 6,7 và Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Hóa học, Vật lý khối 8.

- Ban coi thi bắt đầu làm việc bắt đầu từ 7h30 phút.

+ 7h45 - 7h55: Học sinh xem danh sách, số báo danh.

+ 8h00:  Gọi thí sinh vào phòng.

+ 8h25: Giao đề  .

+ 8h30 - 10h00: Thí sinh làm bài .

+ 10h15: Hội đồng coi  họp tổng kết.

+ 10h30: Tổ chức giao lưu

6. Ngày 19/04/2019: Tổ chức chấm giao lưu HSG.

           Địa điểm chấm giao lưu HSG đặt tại trường THCS Lê Hồng Phong.

VII. PHƯƠNG THỨC XÉT GIẢI

Căn cứ vào kết quả giao lưu, Phòng GD&ĐT sẽ xếp giải và cấp Giấy chứng nhận cho học sinh.

Phòng GD&ĐT yêu cầu các ông (bà) Hiệu trưởng các trường THCS nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn của công văn này./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;

- Như đề gửi;

- Lưu: VT, THCS.

 KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương

 


 

PHÒNG GD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG THCS.......................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH

ĐỀ XUẤT CB, GV LÀM GIÁM THỊ, GIÁM KHẢO GIAO LƯU HSG 6,7,8

VÀ HỌC SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI HSG 6,7,8 NĂM HỌC 2018-2019

 

I. Danh sách đề xuất giám thị, giám khảo

TT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

GV môn

Khối  dạy

Trường THCS

Nhiệm vụ đề xuất

GT

GK

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Danh sách học sinh đăng ký dự thi

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc

Giới tính

Lớp

Trường THCS

Môn dự thi

Khối dự thi

 

……

 

 

 

 

 

Toán

6

 

…..

 

 

 

 

 

Ngữ văn

6

 

……..

 

 

 

 

 

Tiếng Anh

6

 

…….

 

 

 

 

 

Toán

7

 

 

 

 

 

 

 

Ngữ văn

7

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Anh

7

 

 

 

 

 

 

 

Toán

8

 

 

 

 

 

 

 

Ngữ văn

8

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Anh

8

 

 

 

 

 

 

 

Hóa học

 

 

 

 

 

 

 

 

Vật lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Danh sách này có…..HS )

* Chú ý: Các trường sử sụng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, tuyệt đối không thêm cột, bớt cột. Các môn thi sử dụng theo mẫu quy định: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Hóa học, Vật lý.

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

 

                    

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu)

 

 


 

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH ĐỀ XUẤT GIÁM KHẢO THAM GIA CHẤM

 

GIAO LƯU HSG  KHỐI 6,7, 8 QUẬN HÀ ĐÔNG

 

NĂM HỌC 2018-2019

 
             

 

             

 

TT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

GV môn

Khối  dạy

Trường THCS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

 

 HIỆU TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư viện video

Tuyên truyền về An toàn giao thông

Thảm họa tai nạn giao thông Việt Nam - con số biết nói

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 1

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 2

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay: 345

Hôm qua: 253

Tổng số lượt người truy cập1,126,986

Đang online
48

website trường trung học cơ sở lê lợi

Địa chỉ: 160 Lê Lợi - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 33 825 092 - (84-4) 33 825 092