Trang chủ >> HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

V/v tổ chức tập huấn về dạy và học Tiếng Anh theo Đề án NNQG 2020 trong giai đoạn tới và đổi mới PPDH dạy học môn Tiếng Anh

3/26/2018 9:42:56 AM

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 
 
 

Số: 293/PGD&ĐT

 V/v tổ chức tập huấn về dạy và học Tiếng Anh theo Đề án NNQG 2020 trong giai đoạn tới và đổi mới PPDH dạy học môn Tiếng Anh

bậc THCS năm học 2017-2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Hà Đông, ngày 23 tháng 03 năm 2018

 

 

 

Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các trường THCS.

Thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Phòng GD&ĐT Hà Đông; Thực hiện đề án số 01-ĐA/QU ngày 04/4/2016 của Quận ủy Hà Đông về “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông giai đoạn 2016-2020, thực hiện kế hoạch tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên  của phòng GD&ĐT quận Hà Đông, Phòng GD&ĐT tổ chức lớp tập huấn về dạy và học tiếng Anh theo Đề án NNQG 2020 trong giai đoạn tới và đổi mới phương pháp dạy học phát huy năng lực, tư duy sáng tạo cho cán bộ quản lý và giáo viên tiếng Anh bậc THCS quận Hà Đông với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: từ 13h45’ đến 17h15’, ngày 27/11/2017 (thứ Ba)

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Phòng Giáo dục & Đạo tạo Hà Đông.

(126- Đường Tô Hiệu - Hà Đông).

3/ Thành phần:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo Hà Đông: Lãnh đạo, chuyên viên bộ phận chuyên môn THCS,

- Trường THCS: Hiệu trưởng và giáo viên tiếng Anh.

         4. Nội dung: Bồi dưỡng về dạy và học tiếng Anh theo Đề án NNQG 2020 trong giai đoạn tới và đổi mới phương pháp dạy học phát huy năng lực và tư duy sáng tạo của học sinh.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Hà Đông đề nghị ông, bà Hiệu trưởng các trường THCS bố trí, sắp xếp cử cán bộ, giáo viên tham gia lớp tập huấn đúng thành phần và thời gian quy định./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- LĐ-CV PGD&ĐT;

- Lưu: VT.

 

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký) 

 

 

 

 

          Phạm Thị Lệ Hằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư viện video

Tuyên truyền về An toàn giao thông

Thảm họa tai nạn giao thông Việt Nam - con số biết nói

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 1

Toàn tập cuộc đời Hồ Chí Minh tập 2

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay: 49

Hôm qua: 260

Tổng số lượt người truy cập1,116,865

Đang online
67

website trường trung học cơ sở lê lợi

Địa chỉ: 160 Lê Lợi - Phường Hà Cầu - Quận Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 33 825 092 - (84-4) 33 825 092